Odvykání kouření

­
až 16%
­
Odvykání kouření

Nabídka od společnosti

Dostupné varianty této nabídky


Odvykání kouření

Slevu získáte:
vyzvednutím kuponu
Výše bonusů:
OB 16 % 

Původní cena

1 300 Kč

Sleva až

16 %

Cena po slevě

1 092 Kč
Kůra na odvykání kouření

Nejnovější technologie odvykání kouření: BICOM 2000

  • Po absolvování biorezonance nejsou téměř žádné abstinenční příznaky
  • Elimunuje i pasivní kouření
  • Poskytujeme měsíční záruční dobu
  • Náklady se vrátí již po čtrnácti dnech nekouření
Nabídka platí pro Uherské Hradiště - Zlín - Kroměříž a okolí, nutné objednat vyšetření na tel: +420 777 87 97 00
 

 


Odvykání kouření

Nabízíme jednorázovou metodu, která eliminuje potřebu nikotinu.

Kůra je naprosto bezbolestná, bez vedlejších účinků a je vhodná pro všechny kuřáky.

Kůra je prováděna pomocí nejmodernějšího přístroje v oblasti biorezonance v EU.

Přihlaste se (zaregistrujte se) na www.supervyhody.cz.

Kliknutím na tlačítko kupon zvolte požadovaný způsob zaslání slevového kódu.

Kupon uplatněte na metodu "Odvykání kouření" na adrese: Masarykovo náměstí 205, Napajedla.

Nezapomeňte se vrátit na webové stránky a zaregistrovat svůj uplatněný kupon s číslem dokladu a částkou.

Kouření patří mezi nejrozšířenější toxikománie s velkou závislostí na nikotinu, který má mimo krátkodobou stimulaci pozornosti, celkově depresivní vliv na centrální nervový systém. Kouření slouží často jako úvodní druh závislosti vedoucí k dalším formám závislostí – alkohol, drogy. Důvody proč lidé kouří jsou multifaktoriální – fyziologické, psychické, sociální. To je také důvodem, proč je odvykání kouření velmi problematické. Většina kuřáků začala kouřit už v dětském věku nebo v dospívání. Kouření je považováno za hlavní rizikový faktor vzniku kardiovaskulárních onemocnění, respiračních chorob, zhoubných nádorů a podílí se i na předčasných úmrtích. Až 30% úmrtí na rakovinu je způsobeno kouřením. Liga proti rakovině v České republice se přihlásila ke světovému programu proti kouření a snahám Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) o omezení kouření, snížení počtu kuřáků a ochraně nekuřáků a stimuluje vznik nových programů podporujících zdraví a prevenci kouření určených pro širokou oblast školní mládeže. Právě prevence je nejefektivnější formou působení a předcházení vzniku závažných zdravotních problémů člověka v dospělosti. Je obecným zjištěním, že odvykání kouření je obzvláště těžké. Nejlepší formou zabránění tomu, aby se kouření nemuselo odvykat, je předcházet jeho vzniku. Má-li být tato prevence účinná, měla by začít co nejdříve, v předškolním a mladším školním věku. Dalším předpokladem je zaměření prevence tak, aby byla přiměřená věku, tomu, co se děje ve vývoji, v psychické i fyzické stránce osobnosti jedince. Rodiče a kamarádi hrají důležitou roli při tvorbě představy mladých lidí o tom, jaký by měl být ideál muže, ženy, otce, matky. Toto sociální ovlivňování je zaměřeno v prvé řadě na děti z rodin, kde se kouří. Je však nutné zvolit nenásilnou formu, nikoli odsouzení kuřáků, ale pomoci v obtížné situaci. Pochopení, že nejde jen o prevenci kouření, ale i o tvorbu zdravého životního stylu. Jde o to, aby se děti a mladí lidé naučili získat v co nejranějším věku dovednosti, které by jim umožňovaly zvládat zátěžové situace, pomoci mladým lidem zvýšit a potvrdit jejich sebehodnocení a posílit jejich přesvědčení, že jsou schopni zátěžové situace zvládnout (vnímaná osobní zdatnost). Důležité je seznamování dětí a mladistvých s negativními vlivy kouření na zdraví, tzn. ovlivňování představ dítěte o kouření, jeho znalostí, postojů a přesvědčení (kognitivní, poznávací sféra), ale i ovlivňování chování v každodenních činnostech dětí směrem ke zdravému způsobu života (behaviorální sféra).


zpět nahoru